Созанські

СОЗАНСЬКІ (Sozańscy) – земянський рід, у XVІІ–XVІІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі з золотого корчака виникає срібний пес; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три срібних вруба, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак ІІ).

Джерела:
– печатка Станіслава Созанського 1623–1624 рр. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 35, арк. 19v; ф. 256, оп. 1, спр. 123, арк. 5v).

печатка Станіслава Созанського 1623–1624 рр.

Олег Однороженко