Ставські

СТАВСЬКІ (Stawsstij, Stawscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Холмській землі.

1. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 692.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 512.
– Źródła dziejowe. – Tom XVII. – Część ІІІ. – S. 243.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Czarnecki W. Szlachta ziemi chełmskiej. – S. 228.

Олег Однороженко