Стефановичі

СТЕФАНОВИЧІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу, в колі якої срібна стріла вістрям додолу, згори золотий рицарський хрест (герб Долега).

Джерела:
– печатка Євстафія Стефановича 1683 р. (ІР НБУВ, ф. 28, спр. 8).

Олег Однороженко