Стрільбицькі

СТРІЛЬБИЦЬКІ (Стрільбицькі з Кульчиць, Strzelbiccy, Strzelbiccy z Kulczyc) – земянський рід, у XVІ–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Wyroszek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 145.

Олег Однороженко