Стріївські

СТРІЇВСЬКІ – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних доземих вруба.

Джерела:
– печатка Павла Стріївського 1572 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20652).

печатка Павла Стріївського 1572 р.

Олег Однороженко