Струсі

пани СТРУСІ (Струсі пани з Коморова, Strusy domini de Komorow, Strusowé páni z Komorowa, Strusowie panowie z Komorowa) – панський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Белзькій, Подільській, Галицькій та Брацлавській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Станіслава Струся пана з Коморова 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 16).
– печатка Юрія Струся пана з Комарова 1577 р. (BCz, Rkps 307, st. 18; MNK, Rkps 1714; Dziadulewicz S. List szlachty województwa bracławskiego. – S. 70; Документи Брацлавського воєводства. – С. 201–202, n. 44).
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1562. – S. 82v.
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 84.
– Paprocki B. Panosza. – S. Н 4v.
– Janeczek A. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. – S. 338.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106, 338.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Юрія Струся пана з Комарова 1581 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 371).
– печатка Юрія Струся пана з Комарова 1587–1589 рр. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 60, арк. 16v; AGAD, AZ, Sygn. 2680, st. 19.
– печатка Григорія Струся пана з Коморова 1590 р. (AGAD, AZ, Sygn. 279, st. 25).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1033–1034.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 686.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 438.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 538.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 301, 316, 342.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.
– Białkowski L. Podole w XVI wieku. – S. 166.

печатка Григорія Струся пана з Коморова 1590 р.

Олег Однороженко