Ступницькі

СТУПНИЦЬКІ (de Stupnicza, Stupniccy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Івана зі Ступниці 1427 р. (Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 30).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVIІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyroszek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 56–57, 122, 168.
– Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 89.

Олег Однороженко