Сурти

СУРТИ (Surtowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі закута в срібні лати рука тримає срібну стрілу вістрям додолу.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Захарію Сурті 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – S. 304, n. 22; РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 58–58v; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 131, n. 36; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 284; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 72; Materiały genealogiczne. – S. 115; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 337, n. 875).

Олег Однороженко