Сутковські

СУТКОВСЬКІ (Sutkowscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Подільській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– герб Івана Дахновича Сутковського на його надмогильній плиті в церкві в Сутківцях середини XVI ст. (Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 251).
– печатка Олехна Сутковського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 9).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 690.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 445.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 445.
– Białkowski L. Podole w XVI wieku. – S. 140.

Олег Однороженко