Сваричівські

СВАРИЧІВСЬКІ (зі Сваричова, de Swarуcow, Swarуczowscy) – земянський рід, у XІV–XVІII ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору, яку перетинає півколо, що лежить кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Івашка зі Сваричова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 853; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 53).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям додолу над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Германа зі Сваричова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 50, il. 124; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 33).

печатка Германа зі Сваричова 1464 р.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 87–89, 169.

4. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Домініка Сваричівського 1748 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22014, арк. 277).
– печатка Юзефа Антонія Сваричівського 1782 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 316).

Олег Однороженко