Свинюські

пани СВИНЮСЬКІ – панський рід, у XVI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Михайла Васильовича Свинюського 1528 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1).
– печатка Михайла Васильовича Свинюського 1534–1536 рр. (BCz, Perg. 811; Perg. 827).
– печатка Михайла Васильовича Свинюського 1536–1543 рр. (AGAD, Perg. 4804; AR, Dz. X, Sygn. 55, st. 1; ANK, AS, Teka ІІІ, Plik 70).
– герб Михайла Васильовича Свинюського в нобілітаційному привілеї міщанину Станіславу Микуличу з Лазиськ 1538 р. (AGAD, MK, Księga 55, k. 111–112; ANK, Oddz. I, Sygn. V/34, frag. 79; Matricularum Regni Poloniae summaria. – Vol. IV. – P. 96, n. 19283; Piekosiński F. Rycerstwo polskie wiekόw średnich. – Tom I. – S. 279, n. 67; Boniecki A. Poczet rodów. – S. 330; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 13; Materiały genealogiczne. – S. 82; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 95, n. 151).
– печатка Михайла Михайловича Свинюського 1546–1553 рр. (ANK, AS, Teka V, Plik 69; Plik 71; Teka VII, Plik 29; Teka VІІІ, Plik 2).
– печатка Михайла Михайловича Свинюського 1547 р. (BCz, Perg. 875; Perg. 876).
– печатка Михайла Михайловича Свинюського 1548 р. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 14).
– печатка Михайла Михайловича Свинюського 1554–1559 рр. (ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 37; ANK, AS, Teka VІІІ, Plik 21; Plik 37; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 68, мал. 71).

печатка Михайла Михайловича Свинюського 1548 р.

Олег Однороженко