Тарнавські

ТАРНАВСЬКІ (de Tarnaua, Tarnawscy) – земянський рід, у XІV–XVІІ ст. землевласники у Сяноцькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору, що перетинає півколо, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Стецька Тарнавського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1154; Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства. – С. 133).
– печатка Стецька Тарнавського 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 14, 64, n. 15).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору пронизує золотий півмісяць, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті п’ятипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Криштофа Андрійовича Тарнавського 1569 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 391).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Станіслава Тарнавського на суперекслібрисі 1558 р. (Sipayłło M. Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku. – S. 74, tab. 21; Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI-go wieku. – S. 265).
– Paprocki B. Panosza. – S. Q 4v.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 696.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 26.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVIІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 296.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 41, 68, 122, 170.

4. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. II. – P. 356; Vol. IІI. – P. 201.

Олег Однороженко