Татомири

ТАТОМИРИ (Tatomiry, Tatumiry, Thatomiry, Thatumiry) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі дві золоті зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Федька Татомира у судовій записці 1478 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. 165, n. 1084; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 117).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 54.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 182.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІІ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 67, 171.

Олег Однороженко