Терновські

ТЕРНОВСЬКІ (Ternowscy) – земянський рід, у XVI ст. землевласники у Белзькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Щасного Терновського 1580 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 328).

Олег Однороженко