Тетері

ТЕТЕРІ (Teterowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі золота трихвоста хоругва під золотим рицарським хрестиком; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-золотий намет (герб Радван).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Павлові Івановичу Тетері 1658 р. (Volumina legum. – Tom IV. – C. 296, n. 119; AGAD, Metryka Koronna, Księgi wpisów, Ks. 365, k. 275v–276v; Sigillata, Sygn. 1, s. 97; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 79v; РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 64v–65; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 145, n. 40; ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ, арк. 185; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 70; Materiały genealogiczne. – S. 120; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 324, n. 826).
– печатка Павла Івановича Тетері 1662 р. (ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7445, арк. 1115; Володарі гетьманської булави. – С. 255; Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 15, n. 30).

Олег Однороженко