Топольницькі

ТОПОЛЬНИЦЬКІ (Topolniccy, Thopolniccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1594 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 297, с. 215–217).
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 264).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 145.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас відмінний).

Джерела:
– печатка Федора Топольницького 1699 р. (Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 185; Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 109, мал. 112; Ситий І. Старшинські печатки. – С. 227, мал. 21).

Олег Однороженко