Третяки

ТРЕТЯКИ (Trzeciakowie) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Київській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, праворуч золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Лукаша Третяка 1585 р. (ANK, AS, Teka XVІ a, Plik 47).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Лукаша Третяка 1593 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 16, арк. 16v).
– печатка Олександра Третяка XVII ст. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 333).
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 157.

Олег Однороженко