Турецькі

ТУРЕЦЬКІ (de Turka, de Thurka, Tureccy, Thureccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 307, 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 68, 171.

Олег Однороженко