Турянські

ТУРЯНСЬКІ (Туринські, de Turze, de Thurze, Thurzanscy, Turzańscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі половина срібної стріли піввістрям додолу над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Яцька Туринського 1552 р. (MNK, Rkps 528, Plik 57; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 335).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Via aeternitatis per januam mortis. – F. 10v (Татьяніна Ю. Словесна репрезентація гербів. – С. 66).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 69, 172.

Олег Однороженко