Тустановські

ТУСТАНОВСЬКІ (de Tustanowice, Thusthanowszczy, Tustanowscy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Ілька з Тустановичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 832).
– печатка Пилипа з Тустановичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 833).
– печатка Івана з Тустановичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 836).

2. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Пилипа з Тустановичів 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 12, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 684; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 643).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– протестація перед перемишльським земським судом 1635 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 235).
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom Х. – S. 165–166.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVIII, ХХІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 307, 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 60, 62, 173.

Олег Однороженко