Тишковські з Тишковичів

ТИШКОВСЬКІ (з Тишковичів, de Tyszkowice, Tyszkowscy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1536 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 12, с. 188–189).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XX. – n. 62.

2. На червоному полі срібна подвійна лілія, яку з’єднано золотим кільцем (герб Гоздава).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 253; Том ІХ. – S. 184–185.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 334.

Олег Однороженко