Угерницькі

УГЕРНИЦЬКІ (Uherniccy, Huherniccy) – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий півмісяць рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Ходка з Угерників 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 307; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 6).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97, 174.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 390.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239, 240, 244, 251.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко