Унятицькі

УНЯТИЦЬКІ (de Uniatycze, Uniatyccy, Huniatyccy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Костка з Унятичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 814).
– печатка Дмитра з Унятичів 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 200.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 58.

Олег Однороженко