Вачевські

ВАЧЕВСЬКІ (Вачовські, de Waczowice, Waczowscy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної ламаним поясом стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Іванка з Вачевичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 852).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Матвія Вачевського 1552 р. (MNK, Rkps 528, Plik 72; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 340).
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 59, 175.

Олег Однороженко