Вартиришевичі Слоневські

ВАРТИРИШЕВИЧІ СЛОНЕВСЬКІ (Вартересовичі Слоневські, Wartyryszewiczowie Słoniewscy, Warteresowiczowie Słoniewscy) – вірменський міщанський рід з Замостя у XVI–XVII ст.

1. На червоному полі срібний слон зі срібною вежею на спині; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібна вежа між двома срібними мисливськими рогами, навколо щита червоно-срібний намет (герб Слон).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Яна Вартиришевича (Вартересовича) Слоневського 1654 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 212, n. 38; ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 407, арк. 1110–1111; Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. – S. 354–357; Korwin L. Ormiańskie rody szlacheckie. – S. 170, n. 137; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 69; Materiały genealogiczne. – S. 123; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 306, n. 775).

2. На блакитному полі на трьох зелених пагорбах срібний слон; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Слон відмінний).

Джерела:
– нобілітаційні привілеї Криштофа Вартиришевича (Вартересовича) Слоневського 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 304, n. 35; Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VIІI. – S. 407; Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. – Część I. – S. 584, n. 3446; Część ІI. – S. 357; Korwin L. Ormiańskie rody szlacheckie. – S. 171, n. 138; Gajl T. Herbarz Polski. – S. 330) і 1661 р. (AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 45; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 76; Materiały genealogiczne. – S. 123; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 337, n. 876).

Олег Однороженко