Васильковські

ВАСИЛЬКОВСЬКІ (Wasilkowscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Подільській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Павла Васильковського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 15).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 245.

Олег Однороженко