Верховські

ВЕРХОВСЬКІ (Wierchowscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 322.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 246.

Олег Однороженко