Виґури

ВИҐУРИ (Миґури, Wigurowie, Migurowie) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Київській землі.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі двох золотих рицарських хрестів; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Люба).

Джерела:
– печатка Станіслава Виґури 1600 р. (ІР НБУВ, ф. 301, спр. 595 П, серія «В», док. 58; ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 11).
– печатка Станіслава Виґури 1621 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20756; ф. 301, спр. 216 П, док. 40; Ситий І. Печатки міських урядовців. – С. 3, мал. 1).

Олег Однороженко