Володиєвські

ВОЛОДИЄВСЬКІ (Володовські, Wołodyjewscy, Wołodowscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Подільській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Мартина Володиєвського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 17).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 446.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 414.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 251.

Олег Однороженко