Волошини

ВОЛОШИНИ (Влашини, Бордзі Волошини, Właszynowie) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Київській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 193 («Właszyn h. Sas … w Żytomierskiem powiecie»).

Олег Однороженко