Винницькі

ВИННИЦЬКІ (de Wynnyky, de Winniki, Vinniczcy, Winniccy) – земянський рід, у XІV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Івана Винницького 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 701; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1094).
– печатка Антонія Винницького 1667 р. (ІР НБУВ, ф. 28, спр. 4).
– печатка Інокентія Винницького 1696 р. (ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 374, арк. 2).
– протестація Федора Винницького 1635 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 235).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 57, 175.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 344.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 217.

Олег Однороженко