Яненки Хмельницькі

ЯНЕНКИ ХМЕЛЬНИЦЬКІ (Janienkowie Chmielniccy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.

1. На червоному полі золотий напнутий лук з золотою стрілою вістрям вліво, ліворуч срібна шабля з золотим руків’ям вістрям додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-золотий намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Павлові Яновичу Яненку Хмельницькому 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 3, k. 212; Sygn. 6, s. 64; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 76; Materiały genealogiczne. – S. 29; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 339, n. 885).
– печатка Павла Яновича Яненка Хмельницького 1657 р. (BN PAU PAN, Rkps 269, k. 32).

печатка Павла Яновича Яненка Хмельницького 1657 р.

Олег Однороженко