Ярмолинські

ЯРМОЛИНСЬКІ (Jarmolinsstij, Jarmolińscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Руському, Подільському та Волинському воєводствах.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Северина Ярмолинського 1563 р. (ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 4043, арк. 26; Піддубняк О. Документ з печаткою Дмитра Вишневецького. – С. 3, мал. 5).
– печатка Матея Ярмолинського 1580 р. (ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 4044, арк. 66v).
– печатка Романа Юхновича Ярмолинського 1588 р. (ЛННБ, ВР, ф. 103, оп. 1, спр. 6292, арк. 85v).
– Paprocki B. Panosza. – S. Z 4.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1035, 1037.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 690.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 444.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 445.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 344.
– Białkowski L. Podole w XVI wieku. – S. 136.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – C. 240, 251.

Олег Однороженко