Яворські

ЯВОРСЬКІ (de Jawora, Jaworscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1601 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 395, с. 1102–1106).
– герб Стефана Яворського на гравюрі Івана (Іларіона) Мигури 1706 р. (НБУВ, ВОМ, n. 388/1; Ровинский Д. Материалы для русской иконографии. – Выпуск І. – Илл. 31; Ровинский Д. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв. – Том ІІ. – С. 285; Петров Н. Старинные южно-русские гравировальные доски. – С. 90; Титов Ф. Типография Киево-Печерской Лавры. – Том I. – C. 469; Тітов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI–XVIII ст. – Іл.; Величко С. Літопис. – Том II. – С. 495, мал.; Фоменко В. Григорій Левицький і українська гравюра. – С. 47, мал.; Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – С. 96; Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. – С. 113, мал.; Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра. – С. 28, мал.; Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–ХІХ ст. – С. 204–207, n. 184).
– герб Стефана Яворського на гравюрі 1719 р. (НКПІКЗ, Гр-4019; Гр-4028; Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. – Том ІІ. – Стлб. 1676; Петров Н. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – С. 214; Труды Киевской духовной академии. – Том ІІ. – С. 306–312; Український портрет. – С. 311–312, n. 416; Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. – С. 63–64).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1728 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1728; Морозов О. «Праці відданої плід…»: митрополит Стефан Яворський і Ніжин. – С. 134–140).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1729 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1729; Алексеева М. Гравюра Петровского времени. – С. 94, илл.).
– герб Стефана Яворського на гравюрі у московському виданні «Камень вѣры» 1749 р. (Камень вѣры Православно-Каѳолической Восточной Церкви. – Москва, 1749).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 473.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VІІI. – S. 351–352.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306, 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 68–69, 171.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240–241.

Олег Однороженко