Єсмановичі

пани ЄСМАНОВИЧІ (Ясмановичі, Єсмани, Єсмани Синковські, Jesmanowie) – панський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Полоцькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба, середній з яких довший.

Джерела:
– печатка Івана Єсмана Синковського 1556 р. (ANK, AS, Teka VІІІ, Plik 56).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 114/122 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 92–93).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 490.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 309.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІX. – S. 27.

Олег Однороженко