Євлашки

ЄВЛАШКИ (Jewłaszkowie) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Мінській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 435.
– Kojałowicz W. Сompendium. – S. 94.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 491.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 309.

Олег Однороженко