Єзерські

ЄЗЕРСЬКІ (Jezierscy) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Київській землі.

1. На червоному полі срібна подвійна лілія, яку з’єднано золотим кільцем (герб Гоздава).

Джерела:
– печатка Матвія Єзерського 1581 р. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 18, арк. 3, 4).

печатка Матвія Єзерського 1581 р.

Олег Однороженко