Забузькі

ЗАБУЗЬКІ (Zabuscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний топор на золотому руків’ї, навколо щита червоно-срібний намет (герб Топор).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Семенові Забузькому 1650 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 132, n. 27; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 68; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 300, n. 751).

Олег Однороженко