Загоровські

пани ЗАГОРОВСЬКІ (Zahorowscy) – панський рід, у XV–XVIII ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Петра Богдановича Загоровського 1538–1571 рр. (AGAD, Perg. 4801; Perg. 7713; Perg. 7754; Perg. 7755; BCz, Perg. 875; Perg. 876; Perg. 878; Perg. 898; Perg. 1229; Perg. 1287; Perg. 1288; ANK, AS, Teka ІІІ, Plik 80; Teka V, Plik 42; Teka VI, Plik 50; Teka VІІ, Plik 1; Plik 2; Plik 18; Plik 29; Plik 50; Teka VІІІ, Plik 32; Plik 67; Plik 78; Plik 79; Teka ХІІ, Plik 35; Plik 86).
– печатка Петра Богдановича Загоровського 1554–1564 рр. (ANK, AS, Teka VІІІ, Plik 21; Teka IХ, Plik 127).
– печатка Івана Богдановича Загоровського 1547 рр. (BCz, Perg. 875; Perg. 876).
– печатка Олехна Богдановича Загоровського 1550 р. (ANK, AS, Teka VІІ, Plik 2).
– печатка Михайла Загоровського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 693v).
– печатка Василя Петровича Загоровського 1569 р. (ANK, AS, Teka ХІ, Plik 137).
– печатка Василя Петровича Загоровського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 775v).
– печатка Федора Петровича Загоровського 1575 р. (ANK, AS, Teka ХІІІ, Plik 100).
– печатка Федора Петровича Загоровського 1578 р. (ANK, AS, Teka ХІV, Plik 66).
– печатка Федора Петровича Загоровського 1594–1598 рр. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 25; Teka ХХІІІ, Plik 44).
– печатка Федора Петровича Загоровського 1595 р. (ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 22, арк. 3v).
– печатка Олександра Петровича Загоровського 1594 р. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 24).
– печатка Мартина Стефановича Загоровського 1690 р. (ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 14).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – S. 24.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 262.

печатка Михайла Загоровського 1576 р.

печатка Василя Петровича Загоровського 1576 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Федора Петровича Загоровського 1587–1593 рр. (ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v; AGAD, Perg. 7931; ANK, AS, Teka ХVІІ, Plik 80; Plik 81; Plik 90; Plik 91; Plik 98; Teka ХVІІ а, Plik 69; Plik 73; Teka ХVІІІ а, Plik 5; Teka ХХ, Plik 13; Plik 14; Plik 43, st. 314).
– печатка Олександра Петровича Загоровського 1589 р. (ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 74).
– печатка Олександра Петровича Загоровського 1602 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 143v).
– печатка Петра Загоровського першої половини XVII ст. (ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 32, st. 309, 317, 323; Plik 108, st. 734; Plik 111, st. 770).
– печатка Петра Загоровського 1620–1622 рр. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 123, арк. 3v; ф. 2228, оп. 1, спр. 720, арк. 4).

печатка Петра Загоровського 1620–1622 рр.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, які обтяжено срібною подвійною лілією, яку з’єднано золотим кільцем, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Олександра Петровича Загоровського 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 43, st. 314).
– печатка Андрія Петровича Загоровського 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 43, st. 314).
– печатка Андрія Петровича Загоровського 1594 р. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 24).
– печатка Андрія Петровича Загоровського 1613 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 21v).

Олег Однороженко