Заранки

пани ЗАРАНКИ (Заранковичі, Заранки Горбовські, Горбовські, Žarankowé, Zarankowie) – панський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Берестейській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Мартина Михайловича Заранка 1549 р. (ANK, AS, Teka VI, Plik 41, st. 196, 201; Plik 42, st. 205, 210).
– печатка Мацка Михайловича Заранка 1549 р. (ANK, AS, Teka VI, Plik 41, st. 196, 201; Plik 42, st. 205, 210).
– печатка Федора Заранка 1587 р. (ANK, ZR, Pap. 46).
– печатка Павла Заранка 1595–1596 рр. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 52; Teka ХХІІ, Plik 11).
– печатка Сабіна Заранка 1596 р. (Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 92, мал. 211).
– печатка Яна Заранка 1596 р. (Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 92, мал. 212).
– печатка Преслава Горбовського 1588–1601 рр. (ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 24; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 95, мал. 229).
– печатка Преслава Горбовського 1593–1595 рр. (Rimša E. Pieczęcie miast. – S. 648, n. 186).
– печатка Преслава Горбовського 1618 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8048).

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 692.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – S. 78.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 272.

Олег Однороженко