Зарудні

ЗАРУДНІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі срібне серце пронизує золотий зламаний спис, на кінці якого підвішено золотий рицарський хрест, ліворуч золотий лев зі срібним узброєнням, очима і язиком, в блакитній основі золотий човен зі срібною гарматою; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний капелюх з чорним пером, яке пронизує срібна стріла, навколо щита червоно-золотий намет.

Джерела:
– нобілітація Самійла Івановича Зарудного Богдановича 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 303, n. 16; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 75; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 337, n. 878; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 120).
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 60.

Олег Однороженко