Зеленські

ЗЕЛЕНСЬКІ (Zieleńscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі золота вежа, яку пронизує срібна стріла вістрям в правий горішній кут; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в срібні лати рука зі срібною шаблею з золотим руків’ям, навколо щита червоно-золотий намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Михайлові Зеленському 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 30v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 78; Materiały genealogiczne. – S. 130; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 348, n. 924).
– нобілітація Семена Зеленського 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 79; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 348, n. 925).
– печатка Дмитра Михайловича Зеленського 1701 р. (ІР НБУВ, ф. 28, спр. 14; спр. 15; спр. 16; Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. XVIII–XIX, илл. 5; С. 60–61; Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 105, мал. 40–41; Ситий І. Старшинські печатки. – С. 224, мал. 11; Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 5).
– герб Дмитра Михайловича Зеленського на срібних ложках зламу XVII–XVIII ст. (Україна – козацька держава. – С. 636, 1135).

печатка Дмитра Михайловича Зеленського 1701 р.

Олег Однороженко