Жоравницькі

пани ЖОРАВНИЦЬКІ (Барсан Жоравницькі, páni Žorawinsstij) – панський рід, у XVI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Марка Васильовича Жоравницького 1546–1559 рр. (AGAD, Perg. 7730; ANK, AS, Teka V, Plik 69; Plik 71; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 42, 68, мал. 69).
– печатка Марка Васильовича Жоравницького 1560 р. (AGAD, Perg. 7751; Perg. 7752).
– печатка Марка Васильовича Жоравницького 1565 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 3, арк. 11).
– печатка Олександра Марковича Жоравницького 1563–1570 рр. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 275v; ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 7; Plik 15; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 379).
– печатка Олександра Марковича Жоравницького 1573–1574 рр. (ANK, AS, Teka ХІІІ, Plik 32; Plik 42).
– печатка Марка Олександровича Жоравницького 1586 р. (AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 68).

печатка Олександра Марковича Жоравницького 1563–1570 рр.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Олександра Марковича Жоравницького 1580 р. (ANK, AS, Teka ХІV а, Plik 26; Teka ХХІV, Plik 105; Plik 106).
– печатка Василя Жоравницького 1583 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 453; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 379).

3. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 435.
– Kojałowicz W. Сompendium. – S. 95.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – S. 190.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 280.

Олег Однороженко