Жукотинські

ЖУКОТИНСЬКІ (Жукотинські з Бачини, Zukotinski, Żukotyńscy, Żukotyńscy z Baczyny) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській і Галицькій землях.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Івана Сасовича Жукотинського 1427 р. (Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 52; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 122).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІ. – S. 40; Том Х. – S. 192.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom I. – S. 67.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.

Олег Однороженко