Жураковські

ЖУРАКОВСЬКІ (Джураковські, Żurakowscy) – земянський рід, у XІV–XVIII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 245.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 92, 176.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті восьмипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Андрія Жураковського на його вотивній таблиці на фасаді Успенської церкви у Пацикові 1692 р. (Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki XVII w. – S. 178–182, il. 136–137).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – S. 195.

Олег Однороженко