Златковські

ЗЛАТКОВСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний топор на золотому руків’ї, навколо щита червоно-срібний намет (герб Топор).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 55.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 61.
– Милорадович Г. Гербы малороссийских дворянских фамилий. – С. 5.

Олег Однороженко