Музей Шереметьєвих

Колекція Музею Шереметьєвих представляє понад тисячолітню історико-культурну спадщину: Київської Русі, Великого князівства Литовського, Козацької доби, періоду перебування України у складі імперій, Української державності 1917–1921-го, Першої та Другої світових воєн. Загалом збірка налічує понад 100 тисяч артефактів, а сам музей є одним із найбільших у Європі серед приватних установ такого типу. За 15 років діяльності він став ініціатором, організатором чи співорганізатором або учасником і партнером масштабних виставкових і видавничих проєктів, здобув міжнародне визнання.

Особливу увагу Музей відводить розвиткові сфрагістичної частини колекції. Адже саме в печатках – їхніх матрицях і відбитках-відтисках – відображено суспільний устрій, політичне та приватне життя, генеалогічні зв’язки, розвиток геральдичних уподобань, а також художні смаки, що панували в різні часи, – від Київської Русі до буремного ХХ ст.

До появи колекції матриць печаток Музею Шереметьєвих сфрагістика залишалася в українській історичній науці й мистецтвознавстві чи не найменш вивченою з дисциплін: нею займалися лиш одиниці, часто – лише принагідно. Музей зумів зацікавити та згуртувати ціле ґроно фахівців, які досліджують його сфрагістичну колекцію й публікують про артефакти з неї свої наукові статті. Відтак постало науково-дослідницьке об’єднання – Інститут спеціальних історичних дисциплін, який у певний момент став фактично головним зовнішнім репрезентантом науково-дослідної діяльності Музею, у тому числі в онлайн-просторі (було створено й запущено цей новий веб-сайт Музею).

Аналітичний рівень досліджень цим колом науковців печаток як джерел, що відкривають невідомі сторінки історії й культури не лише України, а Центрально-Східної Європи загалом, спонукав Музей та Інститут при ньому надати своїй роботі міжнародного виміру.

Упродовж 2010–2018 років було проведено 7 (сім) міжнародних сфрагістичних конференцій. Матеріали кожної з них видано окремими «Сфрагістичними щорічниками»: Сфрагістичний щорічник. – Вип. І–VІ. – Київ, 2011–2016.

Також було проведено три Генеалогічні конференції, адже ця наука, як і геральдика, тісно переплітається зі сфрагістикою. Наразі видано дві збірки наукових матеріалів цих конференцій: Генеалогія. Зб. наук. праць. – Вип. І–ІІ. – Київ, 2013–2015.

Значний резонанс серед вітчизняної та світової наукової спільноти отримала знакова міжнародна виставка «1000 років української печатки» в Національному музеї історії України (2013,24.V-15.XI) – Музей Шереметьєвих був її головним співорганізатором і партнером. За матеріалами виставки видано каталог, що також став подією міжнародного рівня:

Тисяча років української печатки: каталог виставки / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. голови), О. Є. Шереметьєв (заст. голови), Ю. К. Савчук (відп. ред.); Упорядн.: Ю. К. Савчук. НАН України. Інститут історії України; Міністерство культури України. Національний музей історії України; Музей історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. – Київ, 2013. – 504 с. (ISBN: 978-966-02-7024-4)

Музей Шереметьєвих також був співорганізатором і партнером виставкового-видавничого проєкту «Українське коло» / FULL CIRCLE» – до 100-річчя проголошення незалежності України (2018, 22.I–18.III, Музей історії міста Києва; 2019, 6.IV–29.IX – Український Музеї у Нью-Йорку).

Значна частина сфрагістичної колекції Музею стосується періоду, коли Литва, Білорусь та Україна входили до складу однієї держави – Великого князівства Литовського – й до одного історико-культурного простору. Увага до спільної спадщини народів ВКЛ є давнім і сталим пріоритетом у діяльності Музею Шереметьєвих. Збірка ж матриць печаток доби ВКЛ – перлина його сфрагістичної колекції. Такої не має жоден музей ні в Литві, ні в Україні, ні в Білорусі, ані деінде.

Важливим, постійним і надійним видавничим та інформаційно-презентаційним Партнером Музею Шереметьєвих уже впродовж багатьох років виступає ТОВ «Видавничий дім «Антиквар», у співпраці та партнерстві з яким розгорнуто важливий напрям діяльності Музею – висвітлення й популяризація його колекції, її досліджень, реалізованих проєктів (музейні виставки в Україні і за кордоном, каталоги, публікації в журналі про мистецтво та колекціонування «Антиквар», виїзні тематичні презентації).