Вікіпедія

Матеріали з сайту Інституту спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих, такі як генеалогія та історія родів, описи та зображення гербів і печаток, в подальшому будуть використані в якості інформаційної бази для написання відповідних статей для Вікіпедії. Збільшення наукових статей з таких наукових дисциплін, як генеалогія, геральдика та сфрагістика, є важливим кроком для виведення цих галузей науки на принципово новий рівень, що сприятиме як популяризації, так і вдосконаленню вивчення питань, пов’язаних з історією України, що є одним з основних завдань нашого Інституту.