Боґуцькі

БОҐУЦЬКІ (Boguccy) – шляхетський рід герба Абданк, у XVІ–XVІІI ст. землевласники Луцького повіту Волинського воєводства.

Родове гніздо – село Боґучіце (Bogucice) Каліського повіту і воєводства (нині Каліського повіту Великопольського воєводства Республіки Польща).

На українських землях рід опинився завдяки клієнтарно-патрональним пов’язанням із кн. Острозькими. Перший репрезентатор на Волині Анджей Боґуцький († після 1609) у шлюбі з Геленою Вольською народив п’ятеро дітей, з яких рід продовжили Войцех і Каспер.

Войцех († бл. 1625) на початку XVIІ ст. служив краківському каштеляну кн. Янушу Острозькому, у 1621 р. виконував функції старости в Тухлі, маєтку його вдови Теофілії Тарлувни. Одружений з Кристиною Муриновичівною, яка народила трьох синів і трьох дочок, а після смерті чоловіка вийшла заміж за відомого адвоката Олександра Соколдського.

Брат Войцеха Каспер Боґуцький († після 1643) у 1618-1620 рр. згадується у джерелах як п’ятецький урядник краківського каштеляна кн. Януша Острозького. Був двічі одружений, спочатку з Ядвігою Шашевською, потім із Катажиною N. Від першої дружини мав сина Теофіла, від другої – Станіслава і Миколая.

Ян, син Миколая, і інші представники фамілії довели своє благородне походження у Волинському дворянському депутатському зібранні в 1860-1861 рр.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 13, оп. 1, спр. 339, с. 1547-1548; Miesięcznik heraldyczny. – Warszawa, 1938. – Nr 7-8. – S. 123.

Література:
Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1899. – T. 1. – S. 342; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1904. – T. 1. – S. 273.

Ігор Тесленко