Билчинські

БИЛЧИНСЬКІ (Сметанковичі-Билчинські, Bylczyńscy) – шляхетський рід власного герба, потомствені слуги кн. Острозьких, у XVІ–XVІI ст. – землевласники в Луцькому і Кременецькому повітах Волинського воєводства, Київському повіті Київського воєводства, Слонімському повіті Новогрудського воєводства.

Родове гніздо – село Билчин Кременецького повіту Волинського воєводства (в Острозькій волості кн. Острозьких, нині Більчин Ізяславського району Хмельницької області).

За родовою легендою, походили зі Смоленської землі. Після того, як вона опинилася в складі Великого князівства Московського, втратили свої володіння. На початку XVI ст. Іван Сметанка († після 1522) отримав від кн. К.І. Острозького село Билчин на умовах служби. Відтак, його нащадки іменувалися Билчинськими, з кінця XVI ст. Сметанковичами-Билчинськими. У шлюбі з кн. Мариною Білогородською Іван мав сина Андрія († після 1575), острозького сінничого. В останнього від Степаниди Батковської була дочка Ганна і п’ятеро синів: Михайло, Ієв, Федір, Василь, Петро – всі слуги кн. Острозьких. З них Василь отримав смертельне поранення у битві з козаками Криштофа Косинського під П’яткою і помер у січні 1593 р. Петро Сметанкович-Билчинський († після 1612) виконував обов’язки дубенського (1592-1598) і здетельського (1602-1605) намісника кн. В.-К. Острозького.

Нащадків чоловічої статі залишили Ієв та Василь. Рід існував ще на середину XVII ст.

Література:
Тесленко І. Хто є хто в імперії «старого» князя. «Острозька шляхта» // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 125, 133; Тесленко І. Шляхетська нерухома власність у «нижньому» острозькому замку («пригородку») наприкінці XVI – на початку XVII ст. // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2009. – С. 201-202.

Ігор Тесленко